A-AA+then

การส่งเมลล์ PHP

991
ผมมี Username และ Password ใน MailServer เพื่อไว้ Connect เพื่อรับส่งเมลล์ อยู่ 1 ชื่อ

ผมสามารถที่จะตั้งชื่ออื่นเพื่อ ไว้ส่งเมลล์ให้สอดคล้องกับ Project ที่จะทำได้ไหมครับ

อย่างเช่นผมทำระบบการ Record Meeting ก็จะใช้ชื่อการส่งว่า minute_meeting@fttl.ten.fujitsu.com

ซึ่่งใน Server minute_meeting@fttl.ten.fujitsu.com ไม่มี Username นี้อยู่

จะมีทางไหนเขียน Code ได้ไหมครับ โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับฝั่ง Server ตอนนี้ผมใช้ PHPMAILER ทำการส่งเมลล์

ทำได้ปกติดีครับ แต่อยากเปลียนตรงชื่อผู้ส่งครับ

2 ความคิดเห็น

ปกติแล้วไม่ได้ครับ เนื่องจากโดยทั่วไป การส่งเมล์ จะต้องส่งโดยชื่อที่อยู่จริงครับ ดังนั้น เมล์ผู้ส่งก็ต้องเป็นเมล์ที่มีอยู่จริงบนระบบ

ตัวเลือกอื่นๆ หาไม่ต้องการ การตอบกลับ อาจส่งเมล์แบบส่งโดย no-reply หรือ เมล์อื่นใดที่มีอยู่จริงบน Server ก็ได้ครับ แล้วแนบชื่อเมล์ที่ต้องการแสดงลงในเนื้อหาแทน
1

ขอบคุณครับผม
2
^