ตัดคำหยาบ

ขอสอบถามหน่อยคะพอดีจะตัดคำหยาบคายคะแต่เป็นการส่งค่ามาจาก textarea พอกด  submit  เพื่อ insert  ข้อมูลมันแสดง error Fatal error: Cannot redeclare checkrude()

หมายความว่าอย่างไรคะ

แต่ถ้าเป็นการส่งค่าแบบด้านล่างจะไม่แสดง error<?

function CheckRude( $temp )

{

     $wordrude = array( "xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx" ) ; //คำหยาบ

     $wordchange = "<font class=\"red\">xxx</font>"; //ข้อความที่ต้องการให้เปลี่ยนเป็น     for ( $i = 0 ; $i < sizeof( $wordrude ) ; $i++ )

     {

          $temp = eregi_replace("$wordrude[$i]","$wordchange","$temp");

     };

    

     return $temp;

 }

?>
<?

$txt="สวัสดีไอ้xxx";

echo CheckRude( $txt );?>
ผลที่ได้

สวัสดีไอ้XXX
03 พ.ย. 2553 3 1,231


    error Fatal error: 


    Cannot redeclare checkrude()


    ไม่สามารถ  ประกาศอีกครั้ง ฟังก์ชัน checkrude()


     


    ผิดพลาด เนื่องจากไม่สามารถประกาศ ฟังก์ชัน checkrude() ซ้ำ


     


    หมายถึง หน้านั้น มีฟังก์ชัน checkrude() ซ้ำ อาจจะอยู่กับไฟล์ที่ include


    ตัวอย่าง ลองทำดู


    <?php


    function a(){


    echo "test";


    }


    function a(){


    echo "test";


    }


    ?>


    มันจะแสดง มันแสดง error Fatal error: Cannot redeclare a()


     


    ถ้าผิด ขออภัยน่ะที่นี้

#1

คำตอบถูกต้องแล้วครับ เราไม่สามารถสรเางฟังก์ชั่น ชื่อเดียวกันมากกว่า 1 ครั้งได้ครับถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนชื่อฟังก์ชั่นที่สร้างใหม่เป็นชื่ออื่นครับ
#2

ได้แล้วขอบคุณมากคะสำหรับคำแนะนำ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^