A-AA+then

$_SERVER['HTTP_REFERER']

1,785
อยากจะเก็บสถิติเวลาคนเข้ามาเว็บไซต์ของเราครับ
อยากเก็บสิถิติที่ไม่ใช่คลิกจากเว็บตัวเองครับ
เขียนฟังค์ชั่นดักยังไงดี

อยากรู้ว่าเขามาจากไหนบ้าง ค้นหาคำว่าอะไรมาเจอเว็บเรา เอาไว้ดูในระบบ admin หลังบ้าน

2 ความคิดเห็น

$_SERVER['HTTP_REFERER'] นั่นแหละครับถูกแล้ว

ลองบันทึกค่านี้ลงบนฐานข้อมูลหรือทำ log เก็ยค่านี้ไว้ดูครับ ถ้าเขาเรียกมาจาก google เราก็จะเห็น URL นั้น อยู่ในตัวแปรนี้ครับ รวมทั้งข้อความค้นหาที่แนบมาด้วย (query string)

ส่วนการแยกว่ามาจากไหน หรือ ค้นหาอะไรมา ก็ทำได้โดยการแยกค่าจาก referer ที่อ่านได้นั่นแหละครับ
1

ทำได้แล้วครับไป แกะ code ฝรั่งมาใช้งานเก็บเฉพาะลิงค์ที่มาจากที่อื่นเป็น koobi cms
2
^