clean url .htaccess

คือรบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ
พอดีผมอ่านเรื่อง .htaccessหมดแล้วนะครับ แต่ก็ทำไม่ได้อยู่ดี
ช่วยคนที่เขียนเว้ปไม่ค่อยเก่งหน่อยนะครับ
พอดีว่าผมอยากให้
www.XXX.com/go.php?s=1
อยากให้เป็นแบบ
http://www.xxx.com/blog/1">www.xxx.com/blog/1
ยังงี้ครับ ต้องทำยังไงครับ
ในการเขียนhtaccess ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
23 ต.ค. 2553 3 2,047

ผมทำยังงี้ครับ แต่ก็ไม่ได้ครับ กำหนดการเข้า

Options +FollowSymlinks

RewriteEngine On

RewriteRule ^blog/([0-9][0-9])$ blog// [R]
RewriteRule ^blog([0-9][0-9])/$ go.php?s=$1
RewriteRule ^blog/([0-9]+)$ blog// [R]
#1

RewriteRule ^blog\/([0-9]+)$ go.php?s=$1 [L,R=301]
 
หรือ

RewriteRule ^blog\/([0-9]+)$ go.php?s=$1 [L,QSA]
#2

จะให้แสดง ต้องเข้าไปเปลี่ยนใน www.xxx.com/blog/1 ด้วยเด้อ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^