A-AA+then

clean url .htaccess

1,230
คือรบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ
พอดีผมอ่านเรื่อง .htaccessหมดแล้วนะครับ แต่ก็ทำไม่ได้อยู่ดี


ช่วยคนที่เขียนเว้ปไม่ค่อยเก่งหน่อยนะครับ

พอดีว่าผมอยากให้

www.XXX.com/go.php?s=1

อยากให้เป็นแบบ

www.xxx.com/blog/1

ยังงี้ครับ ต้องทำยังไงครับ

ในการเขียนhtaccess ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

3 ความคิดเห็น

ผมทำยังงี้ครับ แต่ก็ไม่ได้ครับ กำหนดการเข้า

    Options +FollowSymlinks

    RewriteEngine On

    RewriteRule ^blog/([0-9][0-9])$ blog// [R]
    RewriteRule ^blog /([0-9][0-9])/$ go.php?s=
    RewriteRule ^blog/([0-9]+)$ blog// [R]

1

RewriteRule ^blog\/([0-9]+)$ go.php?s=$ 1 [L,R=301]
 
หรือ

RewriteRule ^blog\/([0-9]+)$ go.php?s=$ 1 [L,QSA]
2

จะให้แสดง ต้องเข้าไปเปลี่ยนใน <a href="www.xxx.com/blog/1"></a> ด้วยเด้อ
3
^