ผมนำ Ajex Combobox เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล (UTF-8) ไปใช้งาน

ตามนี้ครับ http://www.goragod.com/knowledge/.../Combobox%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%20%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%20%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%20%28UTF-8%29.html?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5เอาไปใช้ในเว็บ link นี้ครับ http://www.homethaimarket.com/add_estate.php ติดตั้งเรียบร้อยแต่ พอโพสลงประกาศบ้านแล้ว IE ค่าของจังหวัดกับอำเภอส่งไปดีครับ แต่พอเป็น Firefox มันกลับไม่ส่งค่าไป ส่งค่าว่างไปแทน?? ไม่ทราบว่าพอจะมีทางแก้ไหม?
20 ต.ค. 2553 เวลา 16:45 น. 9 1,684
^