A-AA+then

ขอสอบถามเรื่อง เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล แบบ ajax หน่อยครับ

1,629
ขอสอบถามเรื่อง เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล แบบ ajax หน่อยครับ
พอดีผมลองโหลดไปใช้งานดูแล้ว ใช้งานได้ดีครับผม
แต่ติดปัญหาตอนสมาชิก จะมาแก้ไขข้อมูลส่วนตัว แล้วตรง จังหวัด อำเภอ ตำบล 
เราจะเขียนให้มันดึงข้อมูลยังไงครับ

บทความนี้ http://www.goragod.com/knowledge/2/Combobox%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%20%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%20%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%20(UTF-8).html?q=Combobox+%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD+%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82

1 ความคิดเห็น

http://www.goragod.com/index.php?module=knowledge&id=618

ลองทดสอบตัวอย่างดูครับ จากตัวอย่าง เมื่อเราทำการ submt จะมีค่าตำบล อำเภอ จังหวัด ส่งไป ให้เรารับค่านั้น แล้วนำไปใส่ให้กับ select ทั้ง 3 ตัวในตอนแรก โค้ดจะทำการดีงค่าที่เกี่ยวข้องมาแสดงผลให้เองครับ

ลอง view source ของตัวอย่างดูครับ หลังจาก submit แล้ว ให้สังเกตุที่ select ทั้ง 3 ตัว ซึ่งค่าที่ select ทั้ง 3 ตัว จะมี id ของ ตำบล อำเภอ จังหวัด กรอกอยู่ ในทางปฏิบัติ เมื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิก ค่านี้จะได้จาก ฐานข้อมูลครับ

ที่สำคัญคือ ฐานข้อมูลต้องเก็บ id ไว้ครับ ถึงจะทำแบบนั้นได้
1
^