ปัญหา Ajaxกับwysiwyg

กำลังเขียนระบบส่งเมล์ค่ะ โดยContent สามารถจัดรูปแบบด้วย wysiwyg แล้วส่งค่าให้อีก page ด้วย ajax แต่ค่าที่จัดรูปแบบด้วย wysiwyg ส่งไม่ได้ค่ะ แต่ค่าที่เป็น textfield ธรรมดาส่งได้ค่ะ  เกิดจากอะไรเหรอค่ะ รบกวนผู้รู้ด้วยค่ะ ไม่เก่ง ajax เลยค่ะ


    ตัวอย่างcodeค่ะ

    

    if (action=="sendtest") {

     var url="SendNewsletter.php";

     

    }else{

     var url="add_newsletter_template.php";

    }

    

    var params=$("formID").serialize();

    

    new Ajax.Request(url, {onComplete: showResponse, onException:showException, onFailure:showException, asynchronous:true, method: 'post', evalScripts:false, postBody:params});

    

    

     

06 ต.ค. 2553 เวลา 13:47 น. 8 1,301
^