A-AA+then

ลง Appserv ที่ D: แล้ว Grahp ไม่ขึ้น

1,067
รบกวนผู้รู้ด้วยค่ะ...คือตอนลง Appserv ที่ C: แล้วสามารถแสดง Graph ได้ (ใช้ jpgraph) แต่พอ Up ขึ้นจริงๆ ซึ่ง Appserv อยู่ที่ D: ทำให้ Graph ไม่แสดงค่ะ จะขึ้นเป็นกากบาทแทน ไม่ทราบว่าต้องแก้ config ตรงไหนหรือเปล่าคะ รบกวนด้วยค่ะ เครียดมาก ไม่รู้จะทำไงดี ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 

2 ความคิดเห็น

ไม่เคยใช้อ่า.........
ไม่แน่ใจว่า  JpGraph เนี่ยมันน่าจะใช้ GD library ป่าว
ถ้าใช้ก็คงต้องตามแก้พาธดูก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ใน httpd.conf ป่าว

เพิ่มเติม


ถ้ายังไม่ใช่คงต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านอื่น
1

สงสัยจะไม่รู้...

โดยปกติแล้วตัว jpgraph ไม่น่าจะต้องกำหนด path อะไร ที่น่าจะผิดจริงๆก็คือ ตอนที่เรียกใช้ jpgraph ละครับ อาจระบุเป็น path ไว้
ซี่งทางที่ดีควรระบุเป็น URL มากกว่าครับ

ลองแก้ไขดูนะครับ
2
^