สอบถาม วิธีทำแสดงรูประหว่างรอโหลดเพจ

สอบถาม วิธีทำแสดงรูประหว่างรอโหลดเพจ  พอเอาโค๊ดมา  ใส่แล้ว มันอสดงนะค่ะ

แต่มันทำให้ โครงหน้าเว็บเสียไปเลยค่ะ  ฟ้อนcss ต่างๆ เปลี่ยนไปเลยค่ะ
<div id="waitDiv" style="position:absolute;visibility:hidden"><img id="waitIMG" src="images/ajax-loader.gif"></div>

<script type="text/javascript">

function windowwidth() {

  if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE") > 0) w=document.body.clientWidth;

  else w=window.outerWidth;

  return w;

}

function windowheight() {

  if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE") > 0) h=document.body.clientHeight;

  else h= window.outerHeight;

  return h;

}

var DHTML = (document.getElementById || document.all || document.layers);

if (DHTML) {

  var obj=document.getElementById("waitDiv");

  obj.style.left=(windowwidth()-waitIMG.width)/2;

  obj.style.top=(windowheight()-waitIMG.height)/2;

}

function ap_getObj(name) {

  if (document.getElementById) {

    return document.getElementById(name).style;

  } else if (document.all) {

    return document.all[name].style;

  } else if (document.layers) {

    return document.layers[name];

  }

}

function ap_showWaitMessage(div, flag) {

  if (!DHTML) return;

  var x = ap_getObj(div); x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden'

}ap_showWaitMessage('waitDiv', 1); //แสดงในครั้งแรก

</script>
<body onload="ap_showWaitMessage('waitDiv', 0);">

28 ก.ย. 2553 เวลา 14:04 น. 3 2,426
^