ช่วยออกแบบโปรแกรม Import ไฟล์ เกี่ยวกับ Text File หน่อยครับ


    ปัญหามีอยู่ว่า มี Text file (CSV) ทั้งหมด 40 แบบ ซึ่งไม่เหมือนกันเลย

    แต่ละแบบ มีข้อมูลที่เราต้องการอยู่วางไม่เหมือนกันแต่ละไฟล์


    เช่น ข้อมูล บางไฟล์วางไว้ที่ A:2 บางไฟล์วางที่ A:5

    ทำให้เราไม่สามารถ กำหนดได้เลยว่าเราจะเลือกตัดไปใส่ใน Database และข้อมูลมีทั้งหมดประมาณ 15 Field


    เราจะทำการออกแบบอย่างไรให้สามารถจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ และสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างง่ายขึ้น

27 ก.ย. 2553 เวลา 13:13 น. 3 959
^