A-AA+then

แสดง icon new หลังข้อมความใหม่

1,666
ต้องการแสดง icon new หลังข้อมความใหม่ ต้องเขียน code แบบไหนคับ
พอจะมีแนวบ้างไหมครับ ท่านผู้รู้ช่วยทีนะครับ ขอคุณมากคับ

1 ความคิดเห็น

ก็เปรียบเทียบกับกับวันที่เวลาตอนที่เขียนข้อความนั้นๆครับ ถ้าเก็บเป็นชนิด date ก็ใช้คำสั่ง DATEDIFF() ของ mysql แต่ถ้าเก็บเป็นเวลาในรูป mktime ก็ลบด้วย 60*60*24 (1 วัน) ครับ
1
^