A-AA+then

ajax chat ตั้งชื่อภาษาไทยไม่ได้

1,291

โหลด ajax chat มาแล้วตั้งชื่อเป็นภาษาไทยแล้วขึ้นเป็นภาษาต่างดาวครับ แต่ข้อความเป็นไทยปรกติ

ต้องแก้ตรงไหนครับ

1 ความคิดเห็น

ajax chat (beta) แนะนำให้ใช้กับ ie เท่านั้นครับ หากใช้กับ browser อื่น อาจมีปัญหาเรื่องภาษาได้ครับ

หากจะลอง ให้ทดลองลบไฟล์ใน data/ ออกให้หมดครับ หรืออาจลองดาวน์โหลดไปใหม่โดยไม่ต้องแก้ไขใดๆครับ
1
^