A-AA+then

textbox รับข้อมูลที่ต้องการ

1,226

ผมต้องการรับข้อมูล เช่น
1/2550
2/2550
S/2550

ตัวแรก 1,2,S
ตัวที่สอง /
ตัวที่ สาม ถึง หก ใส่ปี พศ ที่ถูกต้อง เช่น 2550-2600

ประมาณนี้ครับ ทำงัยหรือครับ

1 ความคิดเห็น

ดักอีเวนต์ keypress ของ texbox แล้วตรวจจับการกดคีย์ทีละตัวครับ

วิธีการตรวจจับก็ดูว่าคดคีย์อะไรมา และเป็นตัวอักษรตัวที่เท่าไร ก็ให้เป็นไปตามเงื่อนไขครับ

วิธีข้างต้นอาจยากไปนะครับ เราอาจใช้วิธีตรวจหลังจากที่กรอกครบแล้วก็ได้ในครั้งเดียว แล้วตรวจทั้งชุดตัวอักษรเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข โดยอาจใช้ keyup นับตัวอักษรให้ครบ 6 ตัว ก่อนแล้วค่อยตรวจก็ได้

หรืออาจใช้วิธีแยกออกเป็น ช่องๆก็ได้ครับ คือ สำหรับหลักแรก และ / ซึ่งอาจกำหนดตายตัวได้ และ 4 หลักหลัง ซึ่งอาจใช้เป็น select ก็ได้ ซึ่งกรณีนี้แทบไม่ต้องตรวจอะไรเลยครับ เพียงแต่มี input หลายอันหน่อยเท่านั้น
1
^