A-AA+then

สอบถามเรื่องการทำตารางในการส่งเมล

1,928
สอบถามเรื่องการทำตารางในการส่งเมล

ตอนนี้ใช้ PHP Mailer เป็นการทำเมลส่ง สามารถที่จะทำได้แล้ว
แต่ต้องการที่จะสร้างตารางข้อมูลลงไปด้วยไม่ทราบว่ามีวิธีการทำได้อย่างไรบ้างครับ


ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

ก็ต้องส่งเมล์ แบบ HTML ครับ

ซึ่งถ้าส่งได้เราก็สามารถแทรกรูป ตาราง หรือ tag อื่นใดลงไปในเมล์ได้ครับ
1

    ขอบคุณครับผม

2
^