GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Textจากบทความ GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Textถ้าเราต้องการส่งค่า มากกว่า 1 ช่อง ต้องแก้ไขอะไรบ้างคะอ.

13 ก.ย. 2553 2 2,119

ถ้าแบบง่ายๆก็เพิ่มตรงนี้เลยครับ

 จาก .......'text=' + encodeURIComponent($E('text1').value)........เพิ่มอีกตัวแปรก็

 'text=' + encodeURIComponent($E('text1').value) + '&paramiter2=' + encodeURIComponent($E('text2').value)

เป็นต้น.....

แต่วิธีนี้ถ้ามีหลายตัวแปร โค้ดจะยาวมาก แต่ลองทำแบบง่ายๆไปเพื่อความเข้าใจก่อน แล้วจะเกิดไอเดียขึ้นเองต่อๆไปครับ
#1

อ้างอิงจาก หัวข้อจากบทความ GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Textถ้าเราต้องการส่งค่า มากกว่า 1 ช่อง ต้องแก้ไขอะไรบ้างคะอ.มีตัวอย่างบนเว็บครับ ลองหาดู
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^