A-AA+then

GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Text

983

จากบทความ GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Text

ถ้าเราต้องการส่งค่า มากกว่า 1 ช่อง ต้องแก้ไขอะไรบ้างคะอ.

2 ความคิดเห็น

ถ้าแบบง่ายๆก็เพิ่มตรงนี้เลยครับ
 จาก .......'text=' + encodeURIComponent($E('text1').value)........เพิ่มอีกตัวแปรก็
 'text=' + encodeURIComponent($E('text1').value) + '&paramiter2=' + encodeURIComponent($E('text2').value)
เป็นต้น.....
แต่วิธีนี้ถ้ามีหลายตัวแปร โค้ดจะยาวมาก แต่ลองทำแบบง่ายๆไปเพื่อความเข้าใจก่อน แล้วจะเกิดไอเดียขึ้นเองต่อๆไปครับ
1

อ้างจากคำถามจากบทความ GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Text

ถ้าเราต้องการส่งค่า มากกว่า 1 ช่อง ต้องแก้ไขอะไรบ้างคะอ.

มีตัวอย่างบนเว็บครับ ลองหาดู
2
^