ขอปรึกษา ปัญหา jquery ของผมหน่อยครับ

ผมเขียน code การ ขยาย zoom รูป$(function() {

 $("#zoom01").miniZoomPan({

   sW: 300,

   sH: 350,

   lW: 500,

   lH: 550

  })

});

     <form name="spicture" id="spicture"> <div id="zoom01"> <img src="<?php print"upload/product/$pictureb";?>" width="270" border="0"  name="mx"  id="mx" /></div></form>ผลลัพธ์ตอนนี้เป็แนบบนี้ คือเอา เม้า over ที่รูปภาพก็จะขยาย ถ้าผมจะเปลี่ยนเป็น onclick แล้วให้ภาพค่อยเริ่มทำงานขยาย ต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ

http://cutiemingy.com/product_detail.php?id=70ขอบคุณครับ
02 ก.ย. 2553 2 1,307

จากลักษณะของงาน ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้นะครับ...ถ้าจะลองดูให้นำคำสั่งไปใส่ไว้ใน event onclick ครับ (แล้วหลังจากนั้นมันจะยกเลิกไม่ได้ ซึ่งจะมีผลให้ได้ค่าเท่ากัน)
#1


    

    ลองแบบนี้ดูนะครับ

    $(function(){     $("#zoom01").click(function(){

      
$(this).miniZoomPan({

         sW: 300,

         sH: 350,

         W: 500,

         H: 550

       })

      });

    });


#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^