ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตัดคำครับ

คือผมอยู่กลุ่มเดียวกับ วริษฐา ครับ

คือผมสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคำสั่ง preg_match

ครับคือผมพยายามอ่านจากเว็บของ php แล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับย

คือคำสั่งนี้สามารถที่จะ get คำที่อยู่ ระหว่างกลาง คำที่เราเลือกได้ไหมครับ

เช่น คำว่า "(i)love<you"
แล้วเรา เลือกคำว่า (i)  กับ คำว่า <you

เพื่อให้ระบบ เก็บคำว่า love อย่างนี้น่ะครับ

คล้ายๆกับตัวอย่างนี้น่ะครับ

    

        

        

        <?php

        // get host name from URL

        preg_match('@^(?:http://)?([^/]+)@i',

            
"http://www.php.net/index.html"$matches);

        $host $matches[1];

        

        // get last two segments of host name

        preg_match('/[^.]+\.[^.]+$/'$host$matches);

        echo 
"domain name is: {$matches[0]}\n";

        ?>


        

        

        


ที่เขาสามารถดึงแค่ www.php.net โดยตัด http:// กับ /index.html น่ะครับ

ผมคิดว่าน่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับโปนเจกต์ของผมได้แล้วก็อยากให้อธิบายโค้ดชุดนี้ด้วยครับ

<?php

if (preg_match('/.*<body>(.*)<\/body>.*/isu'), $html, $match) {

  // print_r($match);

  echo $match[1];

}

?>
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ


01 ก.ย. 2553 เวลา 13:54 น. 22 1,458
^