A-AA+then

ถามเรื่องการเขียน css จัดรูปแบบให้กับ คำสั่ง title

913
ถามเรื่องการเขียน css จัดรูปแบบให้กับ คำสั่ง title เมื่อเวลาเอาเม้าส์ชี้ให้ขึ้นมาเปนกรอบแบบนี้อะค่ะ

แบบนี้อะค่ะ

ตัวอย่าง
http://image.ohozaa.com/show.php?id=08755a2927b15aec051df05295ef97a9 
2 ความคิดเห็น

    ละขอถามต่อค่ะ  ว่าทำแบบเว็บนี้ ทำยังไงค่ะ แบบนี้อะค่ะ  พอดีหาแล้วไม่เจออะค่ะ
    
    ตัวอย่าง
    
    http://image.ohozaa.com/show.php?id=b3a771bfe410e71f0e99cc0ef7bc8113

1

Ajax Tooltip ครับ
2
^