หน้าไฟล์ที่ทดสอบคือ test 1 php lt;a href= test 2 php id=1 gt;ทดสอบการส่งค่าแบบ mod rewrite lt; a gt; หน้าที่รับค่า คือ test 2 php $id=$ GET[ id ]; echo $id ผลการทดสอบสำเร็จหรือไม่ ;"> \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e37\u0e2d test_1.php <a href="test_2.php?id=1">\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a mod rewrite<\/a> \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e32 \u0e04\u0e37\u0e2d test_2.php $id=$_GET['id']; echo $id."\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48 ??"; ","dateCreated":"2010-08-17T13:08:16+0700","answerCount":4,"upvoteCount":1115,"author":{"@type":"Person","name":"kwangz_07"},"suggestedAnswer":[]}]

รบกวนช่วยดูโค๊ดไฟล์ .htaccess

อยากให้ Url จาก http://www.nganwatcafechiangmai.com/rewrite/test_2.php?id=1

เปลี่ยนเป็น http://www.nganwatcafechiangmai.com/rewrite/test/1


ไม่ทราบเขียนแบบนี้ถูกรึป่าวค่ะ  เพราะตอนรันดูมันไม่เปลี่ยน Url ให้ค่ะคือเปิดการใช้งานไฟล์ .htaccess แบบนี้อะค่ะ


Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on

RewriteRule ^test/([0-9][0-9])/$ test_2.php?id=


หน้าไฟล์ที่ทดสอบคือ test_1.php

<a href="test_2.php?id=1">ทดสอบการส่งค่าแบบ mod rewrite</a>

หน้าที่รับค่า คือ test_2.php

$id=$_GET['id'];
echo $id."ผลการทดสอบสำเร็จหรือไม่ ??";17 ส.ค. 2553 เวลา 13:08 น. 4 1,115
^