A-AA+then

ใช้ marquee ยังไงครับ XHTML

1 ความคิดเห็น

ไม่ได้ดาวน์โหลดโค้ดไปหรือครับ โค้ดตามตัวอย่างผมทดสอบดูมันก็ทำงานนี่ครับ 

ข้อจำกัดที่สำคัญของโค้ดนี้ ก็คือ สามารถใช้ได้ที่เดียวบนเว็บครับ หากต้องการใช้หลายๆที่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหลายๆครั้งบนเว็บ โดยการเปลี่ยน id ให้ตรงกับพื้นที่แต่ละแห่งที่ต้องการ
1
^