ถามเรื่อง ปุ่มเลือกสี ที่มีโค๊ดในเว็บนีอะค่ะ

ถามเรื่อง ปุ่มเลือกสี ที่มีโค๊ดในเว็บนีอะค่ะ

พอเขียนตาม ซอร์สโค๊ดอะค่ะ  แต่พอเวลาจะเอามาใช้ มันออกแต่สีอะค่ะ

แต่พอกดปุ่มเลือกสี ค่าสีมันไม่ออกมาอะค่ะ  ไม่ทราบว่า ทำผิดตรงไหนอะค่ะ

(โค๊ดอยู่ในหน้าเดียวกันหมดค่ะ)

 
ตัวอย่างโค๊ด

ไฟล์ Javascript
<script type="text/javascript">
 //ปุ่มเลือกสี
 for (i = 0; i < 16; i++) {
  var obj = document.getElementById("color" + i);
  obj.onmouseover = function(){this.className = "hover"};
  obj.onmouseout = function(){
   if (this.id == document.getElementById("usercolor").innerHTML) this.className = "current";
   else this.className = "button";
  };
  obj.onclick = function(){selectcolor(this.id)};
 }

 //เมื่อคลิกปุ่ม
 function  selectcolor (id) {
 for (i = 0; i < 16; i++) {
  document.getElementById("color" + i).className = "button";
 };
 if (!document.getElementById(id)) id = "color0";
 document.getElementById("usercolor").innerHTML = document.getElementById(id).title;
 document.getElementById(id).className = "current";
 }
</script>

ไฟล์ CSS
<style>
ol.menu {
  list-style-type:none;
  display:table;
  float:none;
  margin:0 auto;
}
.menu li {
  display:inline;
  white-space:nowrap;
}
.menu span {
  float:left;
  display:table;
  padding:2px;
  cursor:pointer;
}
.button { /* ปุ่มเลือกสี ปกติ */
  margin:1px;
}
.hover { /* ปุ่มเลือกสี เมื่อเมาส์อยู่บน */
  background:#D3E4F5;
  border:1px solid #167FB2;
  margin:0;
}
.current { /* ปุ่มเลือกสี เมื่อเลือก */
  background:#D3E4F5;
  border:1px solid #167FB2;
  margin:0;
}
</style>
  
       

<ol class="menu">
ไฟล์ PHP

<?
//กำหนดโค้ดสีที่ต้องการลงใน array
$color= array("black", "maroon", "#F60310", "#E76E14", "#E7C514", "#1DDC12", "olive", "#148CE7", "navy", "#6C1CEA", "fuchsia", "teal", "purple", "gray", "silver", "white");
for ($i = 0; $i < count($color); $i++) {
  echo "<li><span id=\"color$i\" title=\"$color[$i]\" class=\"button\"><font class=\"btncolor\" style=\"background-color:$color[$i];color:$color[$i]\" >Yy</font></span></li>";
}
?>

</ol>

ตรงนี้คือส่วนแสดงค่าสีใช่มั้ยค่ะ  ตรงนี้อะค่ะ ไม่ออกมาอะค่ะ
<input type="hidden" id="usercolor" name="usercolor"  />รบกวนด้วยนะค่ะ  ขอบคุนค่ะ

13 ก.ค. 2553 เวลา 16:32 น. 4 1,222
^