A-AA+then

คำถามเกีี่่ยวกับ ireport ค่ะ

1,530
เขียนเว็บด้วย AJAX ทำรายงานโดยใช้ ireport ได้ไหมค่ะ มีการส่งค่าไปยังไงบ้าง
แล้วมีใครเคยทำ ireport บ้างค่ะ ขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมค่ะ

0 ความคิดเห็น

^