ช่วยเอาค่าจาก select แรก มาแสดงใน select ที่สอง

คือว่า คล้ายๆกับเลือกจังหวัดครับ คือ เราต้องเลือก list จากจังหวัดก่อน เช่น เพชรบุรี รหัสคือ 76 จากนั้นเราก็เลือก listbox อันที่สอง โดยเอาข้อมูลมาโดย where จังหวัด = 76(ค่ารหัสจังหวัดจาก list แรก) ในหน้าเดียวกัน อย่างนี้ผมต้องเขียนอย่างไรครับ
23 มิ.ย. 2553 เวลา 09:12 น. 1 1,315
^