A-AA+then

ช่วยเอาค่าจาก select แรก มาแสดงใน select ที่สอง

1,312
คือว่า คล้ายๆกับเลือกจังหวัดครับ คือ เราต้องเลือก list จากจังหวัดก่อน เช่น เพชรบุรี รหัสคือ 76 จากนั้นเราก็เลือก listbox อันที่สอง โดยเอาข้อมูลมาโดย where จังหวัด = 76(ค่ารหัสจังหวัดจาก list แรก) ในหน้าเดียวกัน อย่างนี้ผมต้องเขียนอย่างไรครับ

1 ความคิดเห็น

อย่าว่าคล้ายเลยมันก็เหมือนกันนั่นแหล่ะ
ลองดูดีๆ

1
^