A-AA+then

รบกวนผู้รู้ php ODBC

1,290

    คือผมเคยใช้แต่ MSSQL แล้วมีฟังก์ชั่นที่คนก่อนเขาเขียนไว้ ถ้าผมจะใช้ ODBC ต้องเปลี่ยนตรงใหนบ้าง
    รบกวนผู้รู้ด้วยคับ
    
    นี่โค๊ดคับ

1 ความคิดเห็น

เปลี่ยนทุกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ database ครับ ดังนั้น ให้ดูคู่มือเพื่อแก้ไขครับ เนื่องจากต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลย(หลายรายการ) และยังขึ้นกับ Server ที่ใช้งานว่าติดตั้ง ฐานข้อมูลอะไรไว้ หรือ เลือกใช้ Driver ชนิดไหนอยู่

ส่วน query ถ้าเปลี่ยนจาก mssql มาใช้ mysql อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในบางคำสั่งครับ แต่ถ้ายังใช้กับฐานข้อมูลชนิด mssql เหมือนเดิม ก็ไม่จำเป็นตเองแก้ไข query ครับ
1
^