ถามคำสั่งในการ ร่วมตารางcell (merg) ของ excel โดย php

จากเว็ปนี้ครับ http://www.bettina-attack.de/...ects/php_writeexcel/ คือ  การสร้าง excel โดย คำสั่งจากphp ครับ ผมต้องการ สร้าง ใบรายการ เป็นexcel  ครับ ลองศึกษา แล้วครับ  ติดตรงเรื่องนี้ครับ เรื่องการ merg ตารางใน excelครับ <img src="http://i783.photobucket.com/albums/yy111/thanadon/b5284c39.jpg" alt="" /> จาก ภาพ ผมทำตัวอย่าง ที่สั่งจากphp  และตัวอย่าง  cell ที่ต้องการ จากexcelโดยตรงครับ ฝั่งphp จะสังเกตุ ว่า เหมือน ข้อความ test จะอยู่ บน แถว2 ครับ ซึ่งที่ต้องการ คือ ให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 และ3 ครับ ส่วนของ code <?php require_once "class.writeexcel_workbook.inc.php"; require_once "class.writeexcel_worksheet.inc.php"; $fname = tempnam("/tmp", "textwrap.xls"); $workbook = &new writeexcel_workbook($fname); $worksheet = &$workbook->addworksheet(); # Create a "vertical justification" format $format1 =& $workbook->addformat(); $format1->set_merge(); $format1->set_align('vcenter'); $worksheet->merge_cells(1,1,2,2); $worksheet->write(1, 1, 'test', $format1); $worksheet->write_blank(1, 2, $format1); $worksheet->write_blank(2, 1, $format1); $worksheet->write_blank(2, 2, $format1); $workbook->close(); header("Content-Type: application/x-msexcel; name=\"example-textwrap.xls\""); header("Content-Disposition: inline; filename=\"example-textwrap.xls\""); $fh=fopen($fname, "rb"); fpassthru($fh); unlink($fname); ?> รบกวนพี่ๆ ช่วยดูให้หน่อยครับ  ขอบคุณครับ
05 มิ.ย. 2553 1 3,255

ต้องใช้คำสั่งนี้ครับ merge_cells ถ้าเท่าที่ดูน่าจะเป็น merge_cells('B2:C3') ที่เหลือน่าจะทำต่อได้แล้ว
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^