รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำโค้ด php การค้นหาข้อมูลด้วยนะคะ

ต้องการค้นหาข้อมูลเป็นปี และคณะ เช่น ปี 2550 คณะบริหารธุรกิจ แล้วกดปุ่มค้นหา แล้วนับจำนวนคนว่าปี 2550 คณะบริหารธุรกิจมีคนทำงานแล้วกี่คน    ยังไม่ได้ทำงานกี่คน  และกำลังศึกษาต่อกี่คน 
 โดยกำหนดตัวแปร $a=1 คือทำงานแล้ว       $a=2 คือยังไม่ได้ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ
$a=3 คือกำลังศึกษาต่อ  ไม่รู้จะเขียนโค้ดยังไง  งง   โค้ด php ค่ะ

01 มิ.ย. 2553 เวลา 11:00 น. 6 1,502
^