ถามเรื่อง การส่งเมล์ ด้วย PHPMailer จาก localhost เข้าเมล์จริง ๆ

https://www.goragod.com/...B8....html

จากบทความข้างบน ผมลองมาละ แต่มันไม่ได้ มันฟ้อง
SMTP Error: Could not connect to SMTP host.

คือผมติดต่อ SMTP ที่ Localhost ไม่ได้ อะครับ แนะนำหน่อยครับ
ถามเรื่อง การส่งเมล์ ด้วย PHPMailer จาก localhost เข้าเมลืจริง ๆ หน่อยสิ
ผมใช้ Mailserver ของผมเองนะครับ แต่จะเทสจาก localhost ครับ

นี่โค้ด ผมครับ
<?php
require_once("Class/class.phpmailer.php");
require_once("Class/class.smtp.php");

$mail = new PHPMailer();
$mail->IsHTML(true);
$mail->IsSMTP();
$mail->CharSet = "utf-8";
$mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
$mail->SMTPSecure = "ssl"; // sets the prefix to the servier
$mail->Host = "mail.portgoo.com"; // sets GMAIL as the SMTP server
$mail->Port = 25; // set the SMTP port for the GMAIL server
$mail->Username = "info@portgoo.com"; // E-mail username on mailServer
$mail->Password = "pass541hg"; // password E-mail on mailServer
$mail->From = "info@portgoo.com"; // "name@yourdomain.com";
//$mail->AddReplyTo = "nottpoo@hotmail.com"; // Reply
$mail->FromName = "Mr.mana sriarom"; // set from Name
$mail->Subject = "PHPMailer.";
$mail->Body = "My Body & <b>My Description</b>";
$mail->AddAddress("nottpoo@hotmail.com", "Mr.mana sriarom"); // to Address
$mail->AddAttachment("zip/PHPMailer_v5.1.zip");
//$mail->AddAttachment("zip/PHPMailer_v5.2.zip");
$mail->AddCC(mana.r@yahoo.com, "Mr.mana sriarom"); //CC
//$mail->AddBCC("mana.r@yahoo.com", "Mr.mana sriarom"); //BCC

$mail->set('X-Priority', '1'); //Priority 1 = High, 3 = Normal, 5 = low :Security

if(!$mail->Send()) {
echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
return false;
} else {
echo "Message sent!";
return true;
}

?>

ส่วนของ Username ,password ผมขอสงวนไว้นะครับ (ละไว้ในฐานเข้ากันนะครับ)
27 พ.ค. 2553 4 8,572

ถ้าจะส่งเมล์ ยังต้องทำอีกหลายๆอย่างประกอบครับ ให้อ่านบทความอื่นอื่นประกอบเพิ่มเติมก่อนครับ

คลิกที่คำว่า email ในกรอบ category เพิ่มเติมครับ 
#1

ต้องลง  Mail server  ด้วยป่าวครับ  ผมอยากรู้จริง ๆ ครับ

เพราะว่าผมลองส่งที่  HOST  โดยใช้  smtp.gamil.com  มันส่งได้ครับ
แต่พอเอามาลองที่   localhost  มันก็บอกว่า ติดต่อ  smtp  ไม่ได้ซะงั้น

ส่วน  category  ผมคลิกดูหมดแล้วครับ อ่านมาแล้ว แต่มันก็ยังส่งไม่ได้

มันก็ฟ้องว่างี้แระ ไม่เข้าใจครับ
SMTP Error: Could not connect to SMTP host.

ถามต่ออีกนิดครับ ถ้าต้องลง  Mail server   ที่เครื่องเราเอง ใช้ ArGo Software Mail server ได้ครับ
ถ้าได้  set  ยังไง พอดีผมไม่ถนัด XAMPP  เลยครับ
#2

ว่าจะขอคุยที่  MSN  ผมก็เกรงใจ จริงๆ คับ แฮะ ๆ

#3

http://www.goragod.com/.......html

แนะนำอันนี้เลยครับ ง่ายและ ชัวร์สุด

SMTP Error: Could not connect to SMTP host.

หมายถึง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Mail Server ได้ ซึ่ง
1.ต้องติดตั้งและเปิดใช้งาน Mail Server ก่อน ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้ง XAMPP ครับ อาจติดตั้งแค่ Mail Server เพิ่มเติมเท่านั้น
2.ต้อง config PHP.ini ให้ถูกต้องก่อน

ปกติแล้ว sendmail ของ PHP ก็ส่งได้ครับ แต่ดูเหมือนต้องติดตั้งโปรแกรม sendmail ใหม่ (ผมจำที่ดาวน์โหลดไม่ได้แล้ว) ก็เลยไม่ได้เขียนเป็นบทความไว้ เนื่องจากมัน config ค่อนข้างยาก

วิธีตามลิงค์ด้านบน จะค่อนข้างง่าย และ ส่งผ่าน GMail ได้เลย โดยไม่ต้อง config phpmailer เพิ่มเติม (ส่งผ่าน GMail อยู่แล้ว) เวลาจะส่งเมล์ก็แค่เปิด Mail Server เท่านั้น ครับ

ปล. ถ้าเป็น XAMPP คุณแทบจะไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติมเลยครับ เนื่องจากมันมีให้อยู่แล้ว
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^