ถามเรื่องการใส่ Target

var TREE_NODES = [
 ["Home", "index2.php", null,
 ],
 ["Master Data", null, null,
  ["Emp. Permanent", "employee_permanent.php", null],
  ["Emp. Tempo","employee_tempo.php", null],
  ["Post Master", "post_master.php", null],
  ["Cost Center","cost_center.php", null],
  ["Allowance Master","allowance_master.php", null],
  ["Add job","add_emp_job.php", null]
  
 ],

จาก code เปนการลิงค์แบบธรรมดา แต่ถ้าผมต้องการใส่ Target ให้กับลิงค์  ไม่ทราบว่าต้องใส่ตรงไหนครับ
25 พ.ค. 2553 เวลา 08:35 น. 1 1,309
^