A-AA+then

ถามเรื่องการใส่ Target

1,303
var TREE_NODES = [
 ["Home", "index2.php", null,
 ],
 ["Master Data", null, null,
  ["Emp. Permanent", "employee_permanent.php", null],
  ["Emp. Tempo","employee_tempo.php", null],
  ["Post Master", "post_master.php", null],
  ["Cost Center","cost_center.php", null],
  ["Allowance Master","allowance_master.php", null],
  ["Add job","add_emp_job.php", null]
  
 ],

จาก code เปนการลิงค์แบบธรรมดา แต่ถ้าผมต้องการใส่ Target ให้กับลิงค์  ไม่ทราบว่าต้องใส่ตรงไหนครับ

1 ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าเรียกใช้งานยังไงนะ
จากการวิเคราะห์เข้าใจว่า
อาจจะเป็นทรีเมนูหรือป็อบอัพเมนู
แบบว่าพอคลิกเมนูหลักแล้วจะมีเมนูย่อยแสดงออกมา
หรือเม้าท์ชี้ที่เมนูหลักแล้วจะมีเมนูย่อยแสดงออกมา

ตามจุดสังเกต

var TREE_NODES = [
[เมนูหลักโดย "ชื่อเมนู","ลิ้งค์","ออฟชั่น"],
[เมนูย่อยที่ 1 โดย "ชื่อเมนู","ลิ้งค์","ออฟชั่น"],
[เมนูย่อยที่ 2 โดย "ชื่อเมนู","ลิ้งค์","ออฟชั่น"],
[เมนูย่อยที่ 3 โดย "ชื่อเมนู","ลิ้งค์","ออฟชั่น"],
[เมนูย่อยที่ 4 โดย "ชื่อเมนู","ลิ้งค์","ออฟชั่น"],
[เมนูย่อยที่ 5 โดย "ชื่อเมนู","ลิ้งค์","ออฟชั่น"]
]

ต้องตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าในส่วนที่เรียกใช้ตัวแปรนี้
มีการทำงานอย่างไร
ในส่วนของออฟชั่นนั้นถูกนำไปใช้อย่างไร

อาจจะระบุ target ไว้ตรงออฟชั่นก็ได้
หรือถ้าไม่ใช่ก็ลองเพิ่มเติมเข้าไปเป็นออฟชั่นที่สองที่สามก็ว่าไป
แล้วเรียกใช้ให้ถูก
1
^