ขอความช่วยเหลือเรื่องการเปรียบเทียบค่าครับ

สมมติ ผมมีข้อมูล   ตาราง  db1     1 3411 00204 466
                                              1 3411 00204 467
                                              1 3411 00204 467
                                              1 3411 00204 468
                                              1 3411 00204 469

                       ตาราง db2         1-3411-00204-466
                                              1-3411-00204-467

โจทย์มีอยู่ว่า
  1. จะถึงเอาค่าที่ไม่มีในตารางที่ db1          1 3411 00204 466 
                                                                        1 3411 00204 467
ออกมาแสดง
                   2. หากข้อมูลการป้อนไม่เหมือนกันแต่ค่าเหมือนกันมีวิธีการดึงมาเปรียบเทียบกันได้ไหมครับว่าค่าเท่ากัน
เพราะใน MS Excel ผู้ใช้งานป้อนมาไม่เหมือนกัน เช่น 1 3411 00204 466 กับค่า 1341100204466 กับค่า 1-3411-00204-466

ขอบคุณท่านผู้รู้ที่ตอบครับ  
                                          



                            
                 
24 พ.ค. 2553 เวลา 13:40 น. 4 1,237
^