สอบถามเรื่องการส่งข้อมูลจากฟอร์มใน framework ครับ

ผมรบกวนสอบถามเรื่อง ajax framework ที่ผม load ไปใช้ครับ ถ้าจำนวนช่องรับข้อมูลในฟอร์มไม่เยอะ ไม่มีปัญหา  แต่พอจำนวนช่องรับข้อมูลเกิน 100 ช่อง ใช้ getFormData("frm") แล้วไม่ส่งค่าไป function ปลายทางครับ จะเหมือนกับ submit สั่งให้ refresh หน้านั่นใหม่ครับ  function ของผม
function InsertARL2DB() {
  var URL = "XRF.php";
  var data = getFormData("frm");
  ajaxLoad('get', URL, data, 'formDiv');
  showList4ARL(form2.elements['RTYPE'].value,form2.elements['DDATE'].value);
}
ผมลองไปดูที่ function getFormData(form_name_or_id) ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรครับ แต่ผมทดสอบโดยการส่งค่าเหมือนฟอร์มทั่วไปที่ไม่ใช้ ajax ได้ปกติครับ  รบกวนช่วยแนะนำผมด้วยครับ  ขอบคุณครับ
10 พ.ค. 2553 เวลา 09:53 น. 1 1,359
^