A-AA+then

อยากทราบวิธีการใช้ปุ่ม back กับ ajax ครับ

1,397
ปัจจุบันผมใช้ AJAX ในการโหลด page แต่ละ page ทำให้ผู้ใช้เกิดปัญหาว่าเวลากดปุ่ม back เพื่อย้อนกลับ

จะไม่สามารถย้อนกลับได้ไม่ทราบว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

1 ความคิดเห็น

ใช้ Frame Work เท่านั้นครับ เช่น GAJAX หรือ อีกหลายๆตัว ซึ่งมีคุณสมบัตินี้

ถ้าเป็น GAJAX ผมไม่ได้มีบทความโดยตรง ให้ดูวิธีใช้จาก GCMS ครับ
1
^