A-AA+then

checkbox งง

1,101
ต้องการดิงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลนะครับและให้มัน แสดงออกมาเป็น check box เพื่อใหผู้ใช้เลือก...และส่งค่าไปอีกฟอร์มหนึ่ง


และเราจะเก็บค่ายังไงครับเพื่อให้มันลงดาต้าเบสนะครับ...รบกวนหน่อยนะครับ...ท่าน Goragod

1 ความคิดเห็น

1
^