A-AA+then

การทำ onmouseover โดยใช้ javascript เขียนเป็นฟังก์ชัน โดยมีการรั

1,431

จะสามารถทำได้อย่างไรค่ะ เมื่อเรารับค่าจากผู้ใช้เข้ามาแล้วเมื่อนำเม้าส์ไปชี้ที่ค่าที่รับเข้ามาให้แสดงรายละเอียดของข้อมูลนั้น
ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร

3 ความคิดเห็น

Ajax Tooltip
1

ขอบคุณค่ะ
แต่ค่านั้นไม่ได้ติดต่อกับฐานข้อมูลค่ะ
จะทำวิธีเดียวกันได้เหรอค่ะ
2

อ้างจากคำตอบที่ #2ขอบคุณค่ะ
แต่ค่านั้นไม่ได้ติดต่อกับฐานข้อมูลค่ะ
จะทำวิธีเดียวกันได้เหรอค่ะ

อ่านหลักการให้เข้าใจ แล้วประยุกต์ใช้ดูครับ
3
^