A-AA+then

อยากสอบถาม คือจะทำให้ รูป ref หากตอบผิด หรือ ตอบถูก

1,060

ขอบคุณ ครับ

2 ความคิดเห็น

การทำให้รูป refresh สามารถทำได้โดยการกำหนด src ให้รูปใหม่ครับ

document.getElementById('antibotmsg').src = 'capcha/CaptchaSecurityImages.php?width=80&height=25&characters=6&1234456'

ปัญหาที่สำคัญก็คือ หาก src ที่กำหนดเป็นรูปแบบเดิม รูปอาจไม่เปลี่ยน ให้กำหนดเลขสุ่มต่อท้ายไปด้วยครับ เพื่อให้ browser ไม่ไปเอารูปจาก cache
1

ได้แล้วครับขอบคุณมากๆ นะครับสุดยอดครับ
2
^