A-AA+then

เกี่ยวกับหลักการของ GCMS

987
อยากทราบว่ามีหลักการยังไงครับ อ. เกี่ยวกับการโหลดของ GCMS ถ้าที่ผมเข้าใจ ทุกครั้งที่เรียกหน้าใหม่ มันจะเรียก index.php กับ main.php ใหม่ ซึ่งใน main.php มันก้จะมีเมนูอยู่ และก็หน้าที่เราจะโหลด แต่ทำไมตอนกดหน้ามันรู้สึกว่าเมนูไม่กระพริบ แต่มานจะเปลี่ยนแค่หน้าที่จะเรียก ซึ่งความเป็นจริงแล้วมันเรียกใหม่ทั้งหมด ผมเข้าใจถูกปะครับ

ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

GCMS เป็น Ajax ครับ ตอนเรากดเลือกหน้า มันไม่ได้โหลดใหม่ทั้งเว็บครับ มันโหลดแค่เนื้อหาส่วนตรงกลาง(ที่เปลี่ยนแปลง)เท่านั้น ดังนั้น ส่วนอื่นๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงครับ

และจากการที่มันไม่ต้องโหลดอะไรมากมายทั้งเว็บตอนเปลี่ยนหน้า ก็ทำให้มันเร็วขึ้น ครับ
1
^