A-AA+then

ช่วยแนะนำหน่อยครับ

927
 ผมจะทำ search count ครับ เก็บลง database
สมมติว่ามีคนพิมพ์ search ในเว็บว่า "ผิว ขาว" โดยให้แยกคำว่า "ผิว" กับ "ขาว" ออกเป็นสองคำโดยใช้วรรคระหว่างคำเป็นตัวแยก แล้วเก็บลงฐานข้อมูลคำละ record
แล้วถ้ามีคนค้นห้าคำว่า "ผิว" อีกให้ count ของคำว่า"ผิว" +1

มีตัวอย่างมั๊ยครับ หรือแนะนำก็ได้ครับ ขอบคุณมากครับ

2 ความคิดเห็น

แยก ผิว ออกจาก ขาว ก็ explode(' ', $search);
query สำหรับการค้นหา ก็

SELECT * FROM table WHERE  data LIKE '%ผิว%' OR LIKE '%ขาว%'

ส่วนการบันทึกจำนวนการค้นหา ก็ ต้องมีอีกตาราง เก็บคำค้น และ เก็บจำนวนการค้นหา

เมื่อมีการค้น ตรวจสอบตารางนี้ ว่า มีคำค้นนี้หรือไม่
ถ้ามี + จำนวนคำค้น เพิมไป 1 เช่น UPDATE table SET count=count+1 WHERE searc='ผิว'
ถ้าไม่มี เพิ่มคำค้นใหม่ลงในตาราง กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 1

อาจต้องใช้หลายคำสั่งหน่อยครับ แต่ก็จำเป็น
1

ขอบคุณครับ ลองเขียนดูก่อน แล้วจะมาปรึกษาใหม่ครับ
2
^