A-AA+then

ถ้าหากจะตรวจนามสกุลไฟล์พวก PDF, DOC, DOCX

1,260


มีกี่วิธีครับ ++
ในการตววจสอบไฟล์ต่าง ๆ ที่เราจะอัฟโหลด
ว่าเป็นไฟล์ที่เราอนุญาตหรือป่าว
เช่น  PDF, DOC, DOCX

1 ความคิดเห็น

ก็ตรวจนามสกุลของไฟล์ ตามปกติ แต่ถ้าให้ชัวร์ ก็ตรวจ mime ครับ ซึ่งค่าเหล่านี้ส่งมาพร้อมกับการอัปโหลดอยู่แล้ว
1
^