A-AA+then

รบกวนท่าน Goragod หน่อยนะครับ

994
คือผมอยากทำฟอร์ม

ที่มีการซ้อนไว้นะครับ สมมติเวลาเราคลิกค้นหาให้มันแสดง ช่อง Text สำหรับกรอกนะครับ ถ้าเราไม่คลิกก็ให้มันซ้อนไว้นะครับ
รบกวนท่านหน่อยนะครับขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

ซ่อน หรือไม่ซ่อน ก็

document.getElementById(id).style.display = 'none'; (block,table)
1
^