พี่ครับรบกวนขอ code css

พีครับรบกวนขอ code css ของ Input box  เวลาเอา mouse คลิกแล้วให้เปลียสีหน่อยครับ คอบคุณครับ

26 เม.ย. 2553 เวลา 16:50 น. 3 1,076
^