A-AA+then

ช่วยสอนการบันทึกเวลาด้วย ปฎิทินหน่อยครับ

1,356
ช่วยสอนการบันทึกเวลาด้วย ปฎิทินหน่อยครับ
ผมทำเว็บจองห้องพักเป็นโปรเจ็คครับ แล้วอาจารย์ให้เพิ่มปฏิทินตอนเลือกเวลาเข้สพักและออกครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
เหมือน เว็บของนกแอครับ

2 ความคิดเห็น

ก็ขึ้นอยู่กับปฏิทินที่ที่ใช้ครับ แนะนำให้ ดูจากตัวอย่าง ของโค้ดปฏิทินครับ ว่ามีรูปแบบการใช้งานอย่างไร ก็คงต้องทำไปตามนั้นครับ

โดยทั่วไป การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ มักจะเก็บข้อมลเป็นชนิด Date ครับ (ปฏิทินก็มักจะให้ output แบบนี้เช่นกัน)

บนเว็บนี้ก็จะมี gcalendar
1

ขอบคุณมากครับ หามานานมากเลย

2
^