A-AA+then

ช่วยทีครับผม...ajax ดึงข้อมูลจากDBมาแสดง

2,480ช่วยมือใหม่ด้วยครับ

เมื่อเลือกปีแล้วให้ไปดึงฐานข้อมูลมาแสดงเฉพาะปีที่เลือกครับ

ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

หาบนเว็บเลยครับ ตัวอย่างใกล้เคียงมี

อ่านเยอะๆ จะได้เลิกใ้ช้ "มือใหม่"
1

ครับ...กำลังพยายามครับ
2
^