A-AA+then

เว็บบอร์ด V 2_5_2 อัปเดท

2,001
สวัสดีครับ ผมทดลองใช้

เว็บบอร์ด V 2_5_2 อัปเดท

เข้าีที่หน้านี้ ติดตั้งระบบครั้งแรก กำหนดค่าเบื้องต้นของระบบ ใส่อะไรครับ 
ข้อผิดพลาด : กำหนด root ไม่ถูกต้อง กรุณากำหนดใหม่
เพราะใส่แล้วขึ้นข้อความข้างบนครับ

2 ความคิดเห็น

ปกติให้ลองใส่ / หรือ ./ หรือ ../ ดูครับ
1

ขอบคุณครับ
2
^