A-AA+then

การตรวจฟอร์มด้วย GFROM

1,104
ถ้าอยากให้มีการตรวจว่าไฟล์ที่อัพโหลดนั้นมีขนาดเกิน 30 kb(สมมติเป็นขนาดที่กำหนดไว้)ด้วย javascript ก่อนจะส่งค่าไปบันทึกได้มั้ยค่ะ

2 ความคิดเห็น

javascript ไม่แน่ใจครับ แต่ถ้าฝั่ง server ของ php ทำได้โดย   $_FILES["file"]["size"] ครับ
1

ปกติจะตรวจด้วย Javascript ไม่ได้ครับ ขนาดของไฟล์จะได้มาเมื่อเรา Submit ไปแล้วเท่านั้น

ถ้าเป็น Javascript ปกติเราต้องเรียกใช้ ActiveX ซึ่งจะใช้งานได้เฉพาะ IE เท่านั้น และ อาจไม่ได้ติดตั้ง ActiveX นั้นๆไว้บนเครื่องก็ได้ครับ
2
^