A-AA+then

RewriteRule ใส่แล้วมันใช่ไม่ได้อ่ะ

1,242
RewriteRule ^discovery/live/([a-z]*)$ clipvideo.php?id= [L]

มันไม่เช็กเครื่องหมาย / อ่ะครับ เว็บเลยออกมาเพี้ยนๆ ช่วยทีครับ

6 ความคิดเห็น

ใช้ \/ แทน / ครับ

ตัวอักษรควบคุม ต้องเติม \ นำหน้าเสมอ เช่น . /
1

ขอบคุณครับ แต่ว่าผมลองแล้วมันก็ไม่ได้อ่ะครับ อยากให้มันเป็น discovery/live/car อะไรแบบนี้อ่ะครับ แต่เว็บมันเพี้ยน โหลดรูปไม่มาเลยอ่ะครับ
2

ตัวอย่่างนะครับ  RewriteRule ^products/([0-9][0-9])/$ productinfo.php?prodID=
ผลที่ได้ของเค้าเป็น products/12/ ทำไมผลของเค้าถึงใช้ได้อ่ะครับ แล้วไม่เห็นต้องใช่ \/ ขอบคุณครับ
3

([a-z]+) หมายถึง ตัวอักษร a-z 1 ตัวขึ้นไป
4

รวบกวนอีกครั้งครับ แล้วถ้าต้องการ products/12/ ให้มันได้แบบน้ีอ่ะควรทำไงอ่ะครับ ที่เห็นๆ หลายๆ ที่ใช้ - ในการขั้นอ่ะครับ รบกวนที
5

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไร นะ
อ้างจากคำตอบที่ #3ตัวอย่่างนะครับ  RewriteRule ^products/([0-9][0-9])/$ productinfo.php?prodID=\\1
ผลที่ได้ของเค้าเป็น products/12/ ทำไมผลของเค้าถึงใช้ได้อ่ะครับ แล้วไม่เห็นต้องใช่ \/ ขอบคุณครับ

ตามตัวอย่างนี้ ดูมันก็ถูกต้องดี ถ้ามันทำงานได้ ก็น่าจะตรงตามต้องการแล้ว

แต่ถ้าความต้องการเป็นอย่างอื่น ก็ต้องไปดูที่เงื่อนไขที่ต้องการ ถ้ามี path ก็กำหนด path ให้ถูกต้อง ส่วน กฏ ถ้าคิดว่าไม่ทำตามก็ยัง ทำงานได้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ากังวลว่า ถ้าไปเจอ Server ที่เคร่งครัด แล้วมันจะไม่ได้ ก็ควรทำตามกฏ จะปลอดภัยกว่า

mod_rewrite ค่อนข้างซับซ้อน ครับ เพราะกฏมันเยอะ และยังมีผลกับไฟล์ทุกไฟล์ ดังนั้น ถ้าไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจน หรือ ไม่กำหนดของเขตของกฏให้ชัดเจน อาจทำให้ Server เน่า ได้ครับ
6
^