A-AA+then

รับค่าจากการ Mod_rewrite ยังไง

1,107
คือพอดีผมอยากที่จะทำชื่อให้มันสั้นลงอ่ะครับ แต่ไม่เข้าใจว่าหน้าที่ถูกย่อลงแล้ว จะรับค่ายังไง เช่นแต่เดิมเป็น name=teera&id=1 จะรับค่าโดยการใช้ $_GET ที่หน้านั้น แต่เมื่อใช้ Mod_rewrite แล้วมันจะยังรับค่าได้ไหมอ่ะครับ ถ้าได้ใช้อะไรอ่ะครับ เพราะต้องคิวรี่จากฐานข้อมูลอ่ะครับ ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

อ่านะ ..... หาอ่านบนเว็บดูสิครับ

http://www.goragod.com/tag-.htaccess.html

http://www.goragod.com/knowledge-clean%20URL%20ด้วย%20mod_rewrite.html
1
^