อยากทราบวิธี convert webpage to image ครับ

อยาก convert หน้า web page ปกติ ให้เป็น รูปภาพ แล้วนำ
รูปภาพที่ได้ไปให้ต่อครับ

เช่น convert หน้า invoice เป็นภาพ เพื่อนำไปส่งเมลครับ

รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
25 มี.ค. 2553 เวลา 10:04 น. 4 997
^