A-AA+then

อยากทราบวิธี convert webpage to image ครับ

991
อยาก convert หน้า web page ปกติ ให้เป็น รูปภาพ แล้วนำ
รูปภาพที่ได้ไปให้ต่อครับ

เช่น convert หน้า invoice เป็นภาพ เพื่อนำไปส่งเมลครับ

รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ

4 ความคิดเห็น

โดยปกติแล้ว PHP ทำไม่ได้ครับ ที่ทำกันโดยทั่วไปก็คือเป็นการใช้โปรแกรมภายนอกเพื่อ convert และส่งงานโดย PHP ครับ

ถ้าเป็นบน Windows ดูเหมือนจะเป็น WebShot ครับ ฟรีด้วย ส่วนบน linux ไม่แน่ครับ
1

แล้วพอจะมี solution อื่น ที่สามารถทำงานในลักษณะที่ยกตัวอย่างไว้ครับ
2

ถ้าจะ capture web หรือ ชิ้นส่วนของเว็บ ให้เป็นภาพเลย คงไม่มีหรอกครับ

ความเป็นไปได้ ก็ออาจจะเป็นสร้างรูปภาพ ด้วย GD ละครับ เช่นการวาดข้อความเป็น text แล้วนำรูปที่ได้ไปใช้งาน แต่มันก็ค่อนข้างยากในด้านการ จัดรูปแบบ เนื่องจากรูปแบบมันจะอยู่การกำหนดการวาด ไม่สามารถวาดตาม HTML ได้ครับ

มีอีกทีก็อาจแปลงเป็น PDF ครับ ลองหาดูบน Google นะครับ
3

ครับ ขอบคุณครับ
4
^