A-AA+then

เรื่องการส่งตัวแปลกลับครับ

922
ผมพึ่งหัดเขียนครั้งแรกครับ ไม่เข้าใจว่าจะส่งตัวแปลกลับได้ยังไง
คืออย่างนี้ครับ ฟอร์มรับค่าคือ index1.php ส่งค่าไป insert ที่ index2.php และจะให้ index2.php ส่งค่า Order กลับมา serach ที่ index1.php อ่ะ ครับ ต้องส่งกลับมายังไงครับ เพราะตอนส่งไปมันมันส่งอย่าง AJAX

ช่วยด้วยนะครับ
ขอบคุรครับ

1 ความคิดเห็น

555+++

คำถามค่อนข้างคลุมเครือ ว่าตกลงส่งแบบ Ajax หรืออะไรกันแน่

ถ้สส่งกลับแบบ Ajax ก็ต้องดูที่ req.responseText รายละเอียดให้หาอ่านจากบทความเกี่ยวกับ Ajax บนเว็บ คงต้องใช้ความพยายามอ่านหลายๆบทความหน่อย

ถ้าส่งกลับจาก page ธรรมดา ก็ส่งผ่าน query string ไง ซี่งเราต้องจัดการเองทั้งการรับและส่ง

index.php?a=1&b=2

ประมาณนี้
1
^