ปัญหาการแสดงผล FPDF ใน IE-FF

ใช้ FPDF Generate file FPDF แต่เกิดปัญหาในการแสดงรูปภาพ โดย รูปภาพนี้เก็บไว้ในฐานข้อมูล แต่ในการ generate ไฟล์ PDF แสดงผลไม่ได้ใน FF และ IE6 ค่ะ จะทำอย่างไรให้ user ใช้งานได้ทุก browser ค่ะ ตัวอย่างตามภาพค่ะ เป็นการแสดงผลเป็น PDF จากการดูผ่าน browser ค่ะ

22 มี.ค. 2553 0 1,283
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^