A-AA+then

เรือง jpGraph นะครับ

2,137
รบกวนท่านหน่อยครับ

แนวคิดคือ สมมุติผมมีข้อมูลซี่งได้มาจากฐานข้อมูลเป็นตัวเลขเมื่อได้มาแล้ว

สมมติเป็น สิบตัวแล้วอยากให้มันแสดงผลนะครับเป็นเพื่อเป็นตัวบอกสถิตินะครับรบกวนท่านนะครับ

การแสดงผลอยากให้เป็น jpgraph นะครับรบกวนหน่อยนะครับ

0 ความคิดเห็น

^