A-AA+then

ช่วยด้วยครับ เรื่อง mysql สั่งinsert แล้วไม่ลงTable

1,083

ช่วยด้วยครับ ผมเขียนโปรแกรม php ลง mysql ทดสอบที่เครื่องผมได้ปกติ แต่พอเอาไปลงบน server iis +mysql + widows2003 แล้วเก็บข้อมูลไม่ได้เลย ผมตรวจสอบแล้วปรากฏว่ากรณีที่ผมส่งข้อมูลเกินความกว้าง filed จะไม่ยอมเก็บค่าให้ซึ่งผมทดสอบที่เครื่องจะตัดเก็บเฉพาะที่เก็บได้เท่านั้น  และผมให้เอาค่าว่าง "" (null)ไปใส่field วันที่ หรือตัวเลขไม่ได้ครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ มีวิธีแก้ไข หรือไม่ นอกเหนือจากต้องแก้ไขโปรแกรมใหม่ ผมลองที่ apache+linux+php ไม่มีปัญหาครับ ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

ก็เป็นไปได้ครับ เพราะเคยเจอกรณีเช่นนี้กับ mssql

ลองตรวจสอบ my.ini ครับ อาจมีอะไรที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอหรือไม่ปกติ

มีการกำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบอะไรในฐานข้อมูลหรือไม่ เช่น not null

ชนิดของฟิลด์ ถูกต้องหรือไม่

นึกออกก็มีเท่านี้แหละครับ
1
^